Bài 29.10 Trang 41 SBT hóa học 8

Giải bài 29.10 Trang 41 sách bài tập hóa học 8. Một oxit được tạo bởi 2 nguyên tố sắt và oxi trong đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là 7/3. Tìm công thức phân tử của oxit đó.

Quảng cáo

Đề bài

Một oxit được tạo bởi 2 nguyên tố sắt và oxi trong đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là 7/3. Tìm công thức phân tử của oxit đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Gọi công thức oxit sắt là \(F{e_x}{O_y}\)

+) Theo đề bài ta có: \(\dfrac{{{m_{Fe}}}}{{{m_O}}} = \dfrac{{x \times 56}}{{y \times 16}} = \dfrac{7}{3}\)

+) Từ phương trình trên rút ra tỉ lệ nguyên tối giản x : y => Công thức oxit

Lời giải chi tiết

Theo đề bài, ta có : \(\dfrac{{{m_{Fe}}}}{{{m_O}}} = \dfrac{7}{3}\)

Gọi công thức oxit sắt là \(F{e_x}{O_y}\) : \(\dfrac{{{m_{Fe}}}}{{{m_O}}} = \dfrac{{x \times 56}}{{y \times 16}} = \dfrac{7}{3}\)

Rút ra: \(\dfrac{x}{y} = \dfrac{1}{{1,5}} = \dfrac{2}{3} \to x = 2;y = 3\)

Công thức hóa học của oxit là \(F{e_2}{O_3}\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải