Bài 29.7 Trang 41 SBT hóa học 8

Giải bài 29.7 Trang 41 sách bài tập hóa học 8. Xác định công thức hoá học một oxit của lưu huỳnh có khối lượng mol ...

Quảng cáo

Đề bài

Xác định công thức hoá học một oxit của lưu huỳnh có khối lượng mol là 64 g/mol và biết thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố lưu huỳnh trong oxit là 50%.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Gọi công thức có dạng \({S_x}{O_y}\)

Cách 1: Tính số mol nguyên tử S và O trong 1 mol hợp chất => Công thức.

Cách 2: Dựa theo phần trăm khối lượng ta có:

\(\dfrac{{x \times 32}}{{64}}\)=\(\dfrac{{y \times 16}}{{64}}\)=\(\dfrac{{50}}{{100}}\) => x, y => Công thức cần tìm.

Lời giải chi tiết

Giả sử công thức hóa học của oxit có dạng \({S_x}{O_y}\)

Cách 1: - Trong 1 mol oxit của lưu huỳnh có 32 g S và 32 g O.

             - Số mol nguyên tử S và O trong 1 mol hợp chất:

\({n_S} =\dfrac{{32}}{{32}}  = 1(mol);{n_O} = \dfrac{{32}}{{16}} = 2(mol)\)

Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 1 nguyên tử S và 2 nguyên tử O.

            - Công thức hóa học của hợp chất :\(S{O_2}\)

Cách 2: \({M_{{S_x}{O_y}}} = 64g/mol\)

           \(\% {m_S} = \% {m_O} = 50\% \)

Theo giả thiết ta có :

\(\dfrac{{x \times 32}}{{64}}\)=\(\dfrac{{y \times 16}}{{64}}\)=\(\dfrac{{50}}{{100}}\)

\( \to x = 1;y = 2\)

Công thức hóa học của oxit : \(S{O_2}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài