Bài 2.47 trang 104 SBT hình học 10

Giải bài 2.47 trang 104 sách bài tập hình học 10. Tính các cạnh còn lại của tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính các cạnh còn lại của tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:

\(a = 7,b = 10,\widehat C = {56^0}29'\);

Phương pháp giải:

Sử dụng định lý hàm số cô sin cho tam giác để tính cạnh còn lại. Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

\({c^2} = {a^2} + {b^2} - 2ab\cos C\)\( = 49 + 100 - 140\cos {56^0}29'\)

\( \Rightarrow {c^2} \approx 71,7\) hay \(c \approx 8,47\);

\(a = 2,c = 3,\widehat B = {123^0}17'\);

Phương pháp giải:

Sử dụng định lý hàm số cô sin cho tam giác để tính cạnh còn lại. Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

 \({b^2} = {a^2} + {c^2} - 2ac\cos B\) \( = 4 + 9 - 2.2.3.\cos {123^0}17'\)

\( \Rightarrow {b^2} \approx 19,59\) hay \(b \approx 4,43\)

\(b = 0,4,c = 12,\widehat A = {23^0}28'\)

Phương pháp giải:

Sử dụng định lý hàm số cô sin cho tam giác để tính cạnh còn lại. Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

\({a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc\cos A\) \( = 0,{4^2} + {12^2} - 2.0,4.12.\cos {23^0}28'\)

\( \Rightarrow {a^2} = 135,35\) hay \(a \approx 11,63\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close