Bài 2.48 trang 104 SBT hình học 10

Giải bài 2.48 trang 104 sách bài tập hình học 10. Tam giác ABC có...

Quảng cáo

Đề bài

Tam giác ABC có \(\widehat B = {60^0},\widehat C = {45^0},BC = a\). Tính độ dài hai cạnh AB và AC.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định lý sin trong tam giác. Xem chi tiết tại đây.

Lời giải chi tiết

Ta có \(\widehat A = {180^0} - ({60^0} + {45^0}) = {75^0}\)

Đặt \(AC = b,AB = c\).

Theo định lí sin: \(\dfrac{b}{{\sin {{60}^0}}} = \dfrac{a}{{\sin {{75}^0}}} = \dfrac{c}{{\sin {{45}^0}}}\).

Ta suy ra:

\(AC = b = \dfrac{{a\sqrt 3 }}{{2\sin {{75}^0}}} \approx \dfrac{{a\sqrt 3 }}{{1,93}} \approx 0,897a\),

\(AB = c = \dfrac{{a\sqrt 2 }}{{2\sin {{75}^0}}} \approx \dfrac{{a\sqrt 2 }}{{1,93}} \approx 0,732a\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close