Bài 2.52 trang 104 SBT hình học 10

Giải bài 2.52 trang 104 sách bài tập hình học 10. Giải tam giác ABC biết...

Quảng cáo

Đề bài

Giải tam giác ABC biết: \(a = 14,b = 18,c = 20\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định lý cô sin trong tam giác tìm các góc. Xem chi tiết tại đây.

Lời giải chi tiết

Tam giác ABC có cạnh là BC = 14, CA = 18, AB = 20, ta cần tìm các góc \(\widehat A,\widehat B,\widehat C\)

Ta có \(\cos A = \dfrac{{{b^2} + {c^2} - {a^2}}}{{2bc}}\)\( = \dfrac{{{{18}^2} + {{20}^2} - {{14}^2}}}{{2.18.20}} \approx 0,7333\)

\( \Rightarrow \widehat A \approx {42^0}50'\)

\(\cos B = \dfrac{{{a^2} + {c^2} - {b^2}}}{{2ac}}\)\( = \dfrac{{{{14}^2} + {{20}^2} - {{18}^2}}}{{2.14.20}} \approx 0,4857\) \( \Rightarrow \widehat B \approx {60^0}56'\)

\(\widehat C = {180^0} - (\widehat A + \widehat B) \approx {76^0}14'\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close