Bài 2.46 trang 103 SBT hình học 10

Giải bài 2.46 trang 103 sách bài tập hình học 10. Ba điểm A, B, C phân biệt tạo nên vec tơ ...

Quảng cáo

Đề bài

Ba điểm A, B, C phân biệt tạo nên vec tơ \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} \) vuông góc với vec tơ \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CA} \). Vậy tam giác ABC là tam giác gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) vuông góc nếu \(\overrightarrow a .\overrightarrow b  = 0\).

Lời giải chi tiết

Theo giả thiết ta có: \(\left( {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} } \right).\left( {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CA} } \right) = 0\)

\( \Leftrightarrow \left( {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} } \right).\left( {\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AC} } \right) = 0\)\( \Leftrightarrow {\overrightarrow {AB} ^2} - \overrightarrow {AC} {}^2 = 0\)

Ta suy ra ABC là tam giác có AB = AC (tam giác cân tại A).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close