Bài 24.11 trang 34 SBT hóa học 8

Giải bài 24.11 trang 34 sách bài tập hóa học 8. Tính khối lượng của N/2 nguyên tử oxi, của N/4 phân tử oxi và so sánh hai kết quả này.

Quảng cáo

Đề bài

Tính khối lượng của N/2 nguyên tử oxi, của N/4 phân tử oxi và so sánh hai kết quả này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\({M_O} = 16;\,\,{M_{{O_2}}} = 32\)

Tính N/2 nguyên tử và N/4 phân tử để so sánh.

Lời giải chi tiết

Khối lượng của N nguyên tử oxi bằng 16 g

Suy ra : Khối lượng của N/2 nguyên tử oxi bằng 8 g

             Khối lượng của N phần tử oxi bằng 32 g.

Suy ra : khối lượng của N/4 phân tử oxi bằng 8 g.

             Hai khối lượng này giống nhau.

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 24: Tính chất của oxi
Gửi bài