Bài 24.13 trang 34 SBT hóa học 8

Giải bài 24.13 trang 34 sách bài tập hóa học 8. Người ta dùng đèn xì oxi-axetilen để hàn và cắt kim loại. Phản ứng cháy của axetilen C2H2 trong oxi ...

Quảng cáo

Đề bài

Người ta dùng đèn xì oxi-axetilen để hàn và cắt kim loại. Phản ứng cháy của axetilen C2H2 trong oxi tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Hãy tính thể tích khí oxi (đktc) cần thiết để đốt cháy 1 mol khí axetilen.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

PTHH: \(2{C_2}{H_2} + 5{O_2} \to 4C{O_2} + 2{H_2}O\)

Dựa vào phương trình => thể tích oxi cần dùng.

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học:

\(2{C_2}{H_2} + 5{O_2} \to 4C{O_2} + 2{H_2}O\)

1mol   \(\to \)  2,5mol

Thể tích oxi (đktc) dùng để đốt cháy 1 mol C2Hlà: 2,5 x 22,4 = 56 (lít).

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 24: Tính chất của oxi
Gửi bài