Bài 24.16 Trang 34 SBT hóa học 8

Giải bài 24.16 trang 34 sách bài tập hóa học 8. Cho 3,36 lít oxi (ở đktc) phản ứng hoàn toàn với một kim loại hoá trị III thu được 10,2 g oxit. Xác định tên kim loại.

Quảng cáo

Đề bài

Cho 3,36 lít oxi (ở đktc) phản ứng hoàn toàn với một kim loại hoá trị III thu được 10,2 g oxit. Xác định tên kim loại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol oxi.

+) PTHH:  \(4R + 3{O_2} \to 2{R_2}{O_3}\)

+) Dựa theo PTHH ta có phương trình toán học ẩn R. Giải phương trình => Kim loại cần tìm.

Lời giải chi tiết

Gọi R là kí hiệu và nguyên tử khối của kim loại hóa trị III .

\({n_{{O_2}}} = \dfrac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15\,(mol)\)  

Phương trình hóa học của phản ứng ;

\(4R + 3{O_2} \to 2{R_2}{O_3}\)

           3 mol    (4R + 6 x 16) g

           0,15mol     10,2 g

Theo phương trình hóa học trên, ta có :

0,15 x (4R + 6 x 16)= 10,2 x 3

            0,6R + 14,4 = 30,6

                      R=27 (Al)

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 24: Tính chất của oxi
Gửi bài