Bài 24.19 trang 34 SBT hóa học 8

Giải bài 24.19 trang 34 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy một hỗn hợp gồm bột Fe và Mg, trong đó Mg có khối lượng 0,48 g cần dùng 672 ml O2 (ở đktc). Hãy tính khối lượng kim loại Fe.

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy một hỗn hợp gồm bột Fe và Mg, trong đó Mg có khối lượng 0,48 g cần dùng 672 ml O2 (ở đktc). Hãy tính khối lượng kim loại Fe.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol Mg và O2 

+) PTHH: \(2Mg + {O_2} \to 2MgO\) (1)

               \(3Fe\,\,\,\,\, + \,\,\,\,2{O_2} \to \,\,\,F{e_3}{O_4}\) (2)

+) \(\begin{array}{l}{n_{{O_2}(1)}} = \dfrac{1}{2}{n_{Mg}}\\{n_{{O_2}(1)}} + {n_{{O_2}(2)}} = 0,03 =  > {n_{{O_2}(2)}} = 0,03 - {n_{{O_2}(1)}}\\{n_{Fe}} = \dfrac{3}{2}{n_{{O_2}(2)}}\end{array}\)

=> Khối lượng Fe.

Lời giải chi tiết

\({n_{{Mg}}} = \dfrac{{0,48}}{{24}} = 0,02\,(mol)\)  

\({n_{{O_2}}} = \dfrac{{672}}{{22400}} = 0,03\,(mol)\) 

Phương trình hóa học của phản ứng :

\(2Mg + {O_2} \to 2MgO\)

2mol     1mol 

0,02mol 0,01mol

\({n_{{O_2}}}\) còn lại tác dụng với Fe : 0,03 - 0,01 = 0,02(mol)

\(3Fe\,\,\,\,\, + \,\,\,\,2{O_2} \to \,\,\,F{e_3}{O_4}\)

3mol            2mol 

0,03mol \( \leftarrow \)0,02mol

\({m_{Fe}} = 0,03 \times 56 = 1,68(g)\)

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 24: Tính chất của oxi
Gửi bài