Bài 24.14 trang 34 SBT hóa học 8

Giải bài 24.14 trang 34 sách bài tập hóa học 8. Hãy cho biết 1,5.1024 phân tử oxi:...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết 1,5.1024 phân tử oxi:

a) Là bao nhiêu mol phân tử oxi.

b) Có khối lượng là bao nhiêu gam.

c) Có thể tích là bao nhiêu lít (đktc).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) 1 mol = \({{6 \times {{10}^{23}}}}\) nguyên tử hoặc phân tử chất.

b) Sử dụng công thức m= n x  M (g)

c) Sử dụng công thức V= n x  22,4 (lít)

Lời giải chi tiết

a) Số mol phân tử oxi: \(\dfrac{{1.5. \times {{10}^{24}}}}{{6 \times {{10}^{23}}}} = 2,5\,\,(mol)\)

b) Khối lượng của \(1,{5.10^{24}}\) phân tử oxi : 2,5 x 32 = 80 (g)

c) Thể tích (đktc) của \(1,{5.10^{24}}\) phân tử oxi : 2,5 x 22,4 = 56 (lít).

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 24: Tính chất của oxi
Gửi bài