Bài 24.12 trang 34 SBT hóa học 8

Giải bài 24.12 trang 34 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy 1 kg than trong khí oxi, biết trong than có 5% tạp chất không cháy...

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy 1 kg than trong khí oxi, biết trong than có 5% tạp chất không cháy.

a) Tính thể tích oxi (đktc) cần thiết để đốt cháy 1 kg than trên.

b) Tính thể tích khí cacbonic (đktc) sinh ra trong phản ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính khối lượng than nguyên chất => số mol than nguyên chất

PTHH: \(C\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,{O_2} \to \,\,\,\,\,C{O_2}\)

Dựa vào phương trình => Số mol oxi và CO2

=> Thể tích tương ứng cần tìm.

Lời giải chi tiết

Khối lượng than nguyên chất: \(\dfrac{{1000 \times 95}}{{100}} = 950(g)\)

Số mol than nguyên chất : \(\dfrac{{950}}{{12}} \)

\(C\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,{O_2} \to \,\,\,\,\,C{O_2}\)

1mol           1mol          1 mol

\(\dfrac{{950}}{{12}} \)\( \to \) \(\dfrac{{950}}{{12}} \)\( \to \) \(\dfrac{{950}}{{12}} \)

a) Thể tích oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy 1 kg than là:

\(\dfrac{{950}}{{12}} \times 22,4 = 1773,3(l)\)

b) Thể tích khí \(C{O_2}\) (đktc) sinh ra bằng thể tích khí oxi tham gia là \(1773,3\) (lít)

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 24: Tính chất của oxi
Gửi bài