Bài 2.26 trang 42 SBT đại số 10

Giải bài 2.26 trang 42 sách bài tập đại số 10. Hàm số bậc hai...

Quảng cáo

Đề bài

Hàm số bậc hai \(y = a{x^2} - 2x + c\) có đồ thị với đỉnh \(I\left( {2; - 1} \right)\) là

A. \(y = \dfrac{1}{2}{x^2} - 2x + 1\)

B. \(y = \dfrac{1}{2}{x^2} - 2x + 3\)

C. \(y = {x^2} - 2x - 1\)

D. \(y = 2{x^2} - 2x - 5\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đồ thị của hàm số bậc hai \(y = a{x^2} + bx + c\) là một parabol có đỉnh là điểm \(I\left( { - \dfrac{b}{{2a}};\dfrac{{ - \Delta }}{{4a}}} \right)\)

Lời giải chi tiết

Ta có : \( - \dfrac{b}{{2a}} = 2 \Rightarrow  - \dfrac{{ - 2}}{{2a}} = 2 \Rightarrow a = \dfrac{1}{2}\).

\(\dfrac{{ - \Delta }}{{4a}} =  - 1 \Rightarrow {b^2} - 4ac = 4a = 2 \Rightarrow 4 - 2c = 2 \Rightarrow c = 1\)

Đáp án đúng A

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close