Bài 2.24 trang 42 SBT đại số 10

Giải bài 2.24 trang 42 sách bài tập đại số 10. Trục đối xứng của parabol...

Quảng cáo

Đề bài

Trục đối xứng của parabol \(y = \dfrac{1}{5}{x^2} + 2x + 7\) là

A. \(y =  - 3\)

B. \(y =  - 5\)

C. \(x =  - 5\)

D. \(x = 5\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đồ thị của hàm số bậc hai \(y = a{x^2} + bx + c\) là một parabol có có trục đối xứng là \(x =  - \dfrac{b}{{2a}}\)

Lời giải chi tiết

Ta có : \(a = \dfrac{1}{5};b = 2;c = 7\). Suy ra \( - \dfrac{b}{{2a}} =  - 5\).

Vậy trục đối xứng của parabol là \(x =  - 5\)

Đáp án đúng C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close