Bài 2.25 trang 42 SBT đại số 10

Giải bài 2.25 trang 42 sách bài tập đại số 10. Hàm số bậc hai...

Quảng cáo

Đề bài

Hàm số bậc hai \(y = a{x^2} + bx - 6\) có đồ thị đi qua hai điểm \(A\left( {1;1} \right)\) và \(B\left( {2;2} \right)\) là

A. \(y = 2{x^2} + 5x - 6\)

B. \(y =  - 3{x^2} + 10x - 6\)

C. \(y =  - 2{x^2} + 8x - 6\)

D. \(y = 3{x^2} + 3x - 6\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay tọa độ của các điểm thuộc đồ thị vào hàm số để tìm ra các hệ số \(a,b\)

Lời giải chi tiết

Do đồ thị đi qua hai điểm \(A\left( {1;1} \right)\) và \(B\left( {2;2} \right)\) nên ta có :

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{a + b - 6 = 1}\\{4a + 2b - 6 = 2}\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{a =  - 3}\\{b = 10}\end{array}} \right.\)

Đáp án đúng B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close