Bài 2.16 trang 36 SBT đại số 10

Bài 2.16 trang 36 SBT đại số 10. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của mỗi hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Đường thẳng \(y = ax + b\) với đồ thị sau có phương trình là

A. \(y =  - \dfrac{3}{2}x + 2\)

B. \(y = 2x - 3\)

C. \(y = \dfrac{3}{2}x - 3\)

D. \(y =  - x - 3\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi phương trình tổng quát của đường thẳng sau đó xác định các hệ số a và b ta dựa vào tọa độ các điểm mà đồ thị đi qua, lập hệ phương trình có hai ẩn a và b.

Lời giải chi tiết

Ta thấy đường thẳng \(y = ax + b\) đi qua hai điểm \(\left( {2;0} \right)\) và \(\left( {0; - 3} \right)\). Vậy ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}0 = 2a + b\\ - 3 = b\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a =  - \dfrac{3}{2}\\b =  - 3\end{array} \right.\)

Đường thẳng có phương trình là \(y =  - \dfrac{3}{2}x - 3\).

Đáp án đúng C

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 2: Hàm số y = ax + b
Quảng cáo
list
close
Gửi bài