Bài 2.15 trang 36 SBT đại số 10

Giải bài 2.15 trang 36 sách bài tập đại số 10. Phương trình đường thẳng song song với đường thẳng...

Quảng cáo

Đề bài

Phương trình đường thẳng song song với đường thẳng \(y =  - 2x + 21\) và đi qua điểm \(P\left( {3;10} \right)\) là

A. \(y = 2x + 7\)

B. \(y =  - 2x + 16\)

C. \(y = 3x - 2\)

D. \(y =  - 2x + 3\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét tính đúng sai của từng đáp án bằng cách:

- Kiểm tra hệ số của hai đường thẳng (song song thì \(a=a'\)).

- Kiểm tra điểm \((3;10)\) có thuộc đường thẳng hay không và kết luận.

Lời giải chi tiết

Đáp án A, C sai vì hệ số \(a \ne  - 2\)

Đáp án B đúng vì hệ số \(a =  - 2\) và \(P\left( {3;10} \right)\)thuộc đường thẳng \(y =  - 2x + 16\)

Đáp án D sai vì \(P\left( {3;10} \right)\)không thuộc đường thẳng \(y =  - 2x + 3\)

Đáp án đúng B.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 2: Hàm số y = ax + b
Quảng cáo
list
close
Gửi bài