Giải bài 21,22,23,24,25 trang 92 SBT Sinh học 8

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 92 Sách bài tập Sinh học 8. Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điển kết quả vào cột 3.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21

21. Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điển kết quả vào cột 3.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Lớp biểu bì

2. Lớp bì

3. Lớp mỡ dưới da

A. tiếp nhận kích thích, điều hoà nhiệt.

B. bảo vệ lớp da bên trong, ngăn cản vi khuẩn xâm nhập.

C. dự trữ mỡ, chống tác động cơ học.

1...

2...

3...

Phương pháp:

Xem lí thuyết Cấu tạo và chức năng của da.

Lời giải:

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Lớp biểu bì

2. Lớp bì

3. Lớp mỡ dưới da

A. tiếp nhận kích thích, điều hoà nhiệt.

B. bảo vệ lớp da bên trong, ngăn cản vi khuẩn xâm nhập.

C. dự trữ mỡ, chống tác động cơ học.

1...B

2...A

3...C

Câu 22

 22.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Lớp biểu bì

2. Lớp bì

3. Lớp mỡ dưới da

A. là mô liên kết sợi có các thụ quan, tuyến mồ hôi, tuyến nhờn.

B. là mỡ dự trữ.

C. có tầng sừng, tế bào biểu bì sống, các hạt sắc tố.

1...

2...

3...

Phương pháp:

Xem lí thuyết Cấu tạo và chức năng của da.

Lời giải:

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Lớp biểu bì

2. Lớp bì

3. Lớp mỡ dưới da

A. là mô liên kết sợi có các thụ quan, tuyến mồ hôi, tuyến nhờn.

B. là mỡ dự trữ.

C. có tầng sừng, tế bào biểu bì sống, các hạt sắc tố.

1...C

2...A

3...B

Câu 23

23. Câu nào đúng ghì Đ và câu nào sai ghi S vào ô trông :

Câu

Đúng

Sai

1. Khi trời nóng, hệ thống mao mạch co lại.

2. Khi trời lạnh, hệ thống mao mạch dãn ra.

3. Khi mồ hôi bay hơi, cơ thể sẽ thu nhiệt.

4. Tắm rửa là một biện pháp rèn luyện da.

 

 

Phương pháp:

Xem lí thuyết Cấu tạo và chức năng của da.

Lời giải:

Câu

Đúng

Sai

1. Khi trời nóng, hệ thống mao mạch co lại.

 

2. Khi trời lạnh, hệ thống mao mạch dãn ra.

 

x

3. Khi mồ hôi bay hơi, cơ thể sẽ thu nhiệt.   x
4. Tắm rửa là một biện pháp rèn luyện da. x  

Câu 24

24.

Các biện pháp rèn luyện da

Đúng

Sai

Tắm nắng lúc 8 - 9 giờ

 

 

Tắm nước lạnh

 

 

Tắm nắng càng lâu càng tốt

 

 

Tập chạy vào buổi sáng

 

 

Đi lại dưới trời nắng không đội mũ, nón

 

 

Tham gia thể thao buổi chiều

 

 

Phương pháp:

Xem lí thuyết Vệ sinh da

Lời giải:

Các biện pháp rèn luyện da

Đúng

Sai

Tắm nắng lúc 8 - 9 giờ

x

 

Tắm nước lạnh

 

x

Tắm nắng càng lâu càng tốt

 

x

Tập chạy vào buổi sáng

x

 

Đi lại dưới trời nắng không đội mũ, nón

 

x

Tham gia thể thao buổi chiều

x

 

Câu 25

25. Đíến dấu X vào ô phù hợp trong bảng sau :  

 

Lớp biểu bì

Lớp bì

Lớp mỡ dưới da

Tầng sừng

 

 

 

Tầng tế bào sống

 

 

 

Các cơ quan thụ cảm

 

 

 

Tuyến mồ hôi, mạch máu...

 

 

 

Mô mỡ

 

 

 


Lời giải:

 

Lớp biểu bì

Lớp bì

Lớp mỡ dưới da

Tầng sừng

X

 

 

Tầng tế bào sống

X

 

 

Các cơ quan thụ cảm

 

X

 

Tuyến mồ hôi, mạch máu...

 

X

 

Mô mỡ

 

 

X

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 89
Gửi bài