Giải bài 2 trang 66 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 2 trang 66 vbt Địa lí 6, Hãy điền các từ: áp cao, áp thấp vào các điểm A, B, C, D trên hình 48 sao cho đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền các từ: áp cao, áp thấp vào các điểm A, B, C, D trên hình 48 sao cho đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thức các đai khí áp - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

A. Khu khí áp cao

B. Khu khí áp thấp

C. Khu khí áp cao

D. Khu khí áp thấp

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài