Bài 2 trang 61 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 61 sách bài tập Lịch sử 7. Điền mốc thời gian phù hợp với sự kiện lịch sử nước ta đầu thế kỉ XV

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền mốc thời gian vào bảng dưới đây cho phù hợp với sự kiện lịch sử nước ta đầu thế kỉ XV.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

 

Hai mươi vạn quân Minh tràn vào xâm lược nước ta. 

 

Quân Minh chiếm được Đông Đô (Thăng Long). 

 

Vua tôi nhà Hồ bị quân Minh bắt. 

 

Cuộc khởi nghĩa chống đô hộ Minh do Trần Ngỗi lãnh đạo bùng phát. 

 

Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng bùng nổ. Chiến thắng Bô Cô của nghĩa quân Trần Ngỗi.

 

Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng thất bại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ, mục 3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Tháng 11 - 1406

Hai mươi vạn quân Minh tràn vào xâm lược nước ta.

Ngày 22 - 1 - 1407

Quân Minh chiếm được Đông Đô (Thăng Long).

Tháng 6 năm 1407

Vua tôi nhà Hồ bị quân Minh bắt.

Tháng 12 - 1408

Cuộc khởi nghĩa chống đô hộ Minh do Trần Ngỗi lãnh đạo bùng phát.

Năm 1409

Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng bùng nổ

Đầu năm 1408

Chiến thắng Bô Cô của nghĩa quân Trần Ngỗi.

Năm 1413

Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng thất bại.

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 61 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 61 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối các ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp

 • Bài 4 trang 62 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 62 sách bài tập Lịch sử 7. Điền tên địa phương có các cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Minh

 • Bài 5 trang 62 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 62 sách bài tập Lịch sử 7. Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh do nhà Hồ lãnh đạo

 • Bài 6 trang 62 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 62 sách bài tập Lịch sử 7. Nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta

 • Bài 7 trang 63 SBT sử 7

  Giải bài tập 7 trang 63 sách bài tập Lịch sử 7. Diễn biến phong trào khởi nghĩa chông quân Minh quý tộc nhà Trần

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close