Bài 7 trang 63 SBT sử 7

Giải bài tập 7 trang 63 sách bài tập Lịch sử 7. Diễn biến phong trào khởi nghĩa chông quân Minh quý tộc nhà Trần

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày tóm tắt diễn biến phong trào khởi nghĩa chống quân Minh quý tộc nhà Trần lãnh đạo. Tại sao các cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi, Trần Quý Khoáng bị thất bại?

- Tóm tắt diễn biến:

- Nguyên nhân thất bại:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần

Lời giải chi tiết

* Tóm tắt diễn biến:

- Cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi:

+ Tháng 10-1407, một người yêu nước là Triệu Cơ đưa con của vua Trần là Trần Ngỗi lên làm vua Ở Yên Mô (Ninh Bình), Trần Ngỗi tự xưng là Giản Định Hoàng Đế

+ Đầu năm 1408, Trần Ngỗi kéo quân vào Nghệ An, được Đặng Tất ở Hóa Châu (Huế) và Nguyễn Cảnh Chân - Trước làm quan ở Thăng Hoa (Quảng Nam) hưởng ứng. Tháng 12- 1408, nghĩa quân đánh tan 4 vạn quân Minh ở Bến Cô Bô (Nam Định). Từ đó, thanh thế nghĩa quân vang dậy, nhiều người từ nơi khác kéo về theo nghĩa quân

+ Sau chiến thắng Cô Bô, Trần Ngỗi nghe lời gièm pha đã giết chết hai tướng Nguyễn Cảnh Chân và Đặng Tất, cuộc khởi nghĩa thất bại.

- Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng:

+ Sau khi Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân bị Trần Ngỗi giết chết, con trai của ông là Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị cùng nhiều nghĩa quân bỏ vào Nghệ An đưa Trần Quý Khoáng lên ngôi vua, lấy hiệu là Trùng Quang đế và phát động khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa phát triển nhanh chóng ở các vùng từ Thanh Hóa đến Hóa Châu.

+ Giữa năm 1411, Quân Minh được tăng viện binh, mở cuộc tấn công vào Thanh Hóa, nghĩa quân rút vào Thuận Hóa.

+ Tháng 8 - 1411, Quân Minh đánh vào Thuận Hóa, nghĩa quân tan rã dần, Trần Quý Khoáng, Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị lần lượt bị bắt. Cuộc khởi nghĩa thất bại

* Nguyên nhân thất bại: thiếu đường lối đúng đắn, nội bộ mất đoàn kết

Loigiaihay.com

 • Bài 8 trang 63 SBT sử 7

  Giải bài tập 8 trang 63 sách bài tập Lịch sử 7. Nhận xét về phong trào khởi nghĩa chống quân Minh của nhân dân ta

 • Bài 6 trang 62 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 62 sách bài tập Lịch sử 7. Nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta

 • Bài 5 trang 62 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 62 sách bài tập Lịch sử 7. Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh do nhà Hồ lãnh đạo

 • Bài 4 trang 62 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 62 sách bài tập Lịch sử 7. Điền tên địa phương có các cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Minh

 • Bài 3 trang 61 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 61 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối các ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close