Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 106 SBT sử 7

  Giải bài tập 1 trang 106 sách bài tập Lịch sử 7. Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế

 • pic

  Bài 2 trang 106 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 106 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày đường lối ngoại giao của vua Quang Trung.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 106 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 106 sách bài tập Lịch sử 7. Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp ở thời Nguyễn?

Gửi bài Gửi bài