Bài 1 trang 106 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 106 sách bài tập Lịch sử 7. Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế

Quảng cáo

Đề bài

Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Chính sách quốc phòng, ngoại giao của Quang Trung

Lời giải chi tiết

Vua Quang Trung có những chính sách để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc:

- Về ngoại giao, chủ trương của Quang Trung đối với nhà Thanh là mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc. Yêu cầu nhà Thanh "mở cửa ải, thông chợ búa".

Quang Trung tiếp tục thi hành chế độ quân dịch, ba suất đinh lấy một suất lính. Quân đội gồm bộ binh, thuỷ binh, tượng binh và kị binh

Ban hành Chiếu khuyến nông để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong.

- Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế.

Loigiaihay.com

  • Bài 2 trang 106 SBT sử 7

    Giải bài tập 2 trang 106 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày đường lối ngoại giao của vua Quang Trung.

  • Bài 3 trang 106 SBT sử 7

    Giải bài tập 3 trang 106 sách bài tập Lịch sử 7. Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp ở thời Nguyễn?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close