Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 83 SBT sử 7

  Giải bài tập 1 trang 83 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 84 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 84 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày diễn biến chính và kết quả hai cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu và Hoàng Công Chất

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 85 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 85 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền số thứ tự vào trong lược đồ sau để xác định địa bàn diễn ra

 • pic

  Bài 4 trang 85 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 85 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu nhận xét chung vể các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Gửi bài Gửi bài