Bài 1 trang 83 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 83 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Câu 1

Vào giữa thế kỉ XVIII, đặc điểm nổi bật của chính quyền phong kiến Đàng Ngoài là

A. chính quyền ngày càng được củng cố vững chắc.

B. quyền hành dần tập trung về tay vua.

C. phủ chúa từng bước lấn át quyền hành của vua.

D. chính quyền suy sụp, vua chỉ là bóng mờ trong cung cấm, mọi quyền hành thuộc về phủ chúa.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tình hình chính trị Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII

Lời giải chi tiết:

Vào giữa thế kỉ XVIII, đặc điểm nổi bật của chính quyền phong kiến Đàng Ngoài là chính quyền suy sụp, vua chỉ là bóng mờ trong cung cấm, mọi quyền hành thuộc về phủ chúa.

Chọn: D

Câu 2

Ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân khiến cho sản xuẩt ở Đàng Ngoài đến giữa thế kỉ XVIII lâm vào tình trạng đình đốn, khủng hoảng?

A. Cuộc chiến tranh thôn tính lẫn nhau giữa hai tập đoàn phong kiến chúa Trịnh và chúa Nguyễn vẫn tiếp diễn.

B. Ruộng đất của nông dân bị địa chủ, quan lại chiếm đoạt; chính quyền chỉ lo vui chơi, hưởng lạc, không chăm lo đến sản xuất

C. Nhà nước đánh thuế rất nặng vào các loại sản phẩm hàng hoá làm cho sản xuất thủ công nghiệp bị đình đốn.

D. Hạn hán, lụt lội liên tiếp xảy ra, nông dân chết đói rất nhiều, nhiều người phải rời bỏ làng quê phiêu tán khắp nơi.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tình hình chính trị Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân khiến cho sản xuẩt ở Đàng Ngoài đến giữa thế kỉ XVIII lâm vào tình trạng đình đốn, khủng hoảng là ruộng đất của nông dân bị địa chủ, quan lại chiếm đoạt; chính quyền chỉ lo vui chơi, hưởng lạc, không chăm lo đến sản xuất, nhà nước đánh thuế rất nặng vào các loại sản phẩm hàng hoá làm cho sản xuất thủ công nghiệp bị đình đốn, hạn hán, lụt lội liên tiếp xảy ra, nông dân chết đói rất nhiều, nhiều người phải rời bỏ làng quê phiêu tán khắp nơi.

Chọn: A

Câu 3

Tiêu biểu nhất trong phong trào nông dân Đàng Ngoài giữa thế kỉ XVIII là các cuộc khởi nghĩa của

A. Nguyễn Hữu Cầu, Hoàng Công Chất.

B. Nguyễn Danh Phương, Lê Duy Mật.

C. Nguyễn Dương Hưng, Lê Duy Mật.

D. Nguyễn Tuyển - Nguyễn Cừ.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Lời giải chi tiết:

Tiêu biểu nhất trong phong trào nông dân Đàng Ngoài giữa thế kỉ XVIII là các cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu, Hoàng Công Chất.

Chọn: A

Câu 4

Cuộc khởi nghĩa xuất phát từ Hải Phòng, di chuyển lên Kinh Bắc, uy hiếp Thăng Long, rồi xuống Sơn Nam, vào Thanh Hoá, Nghệ An là khởi nghĩa của

A. Hoàng Công Chất.          

B. Nguyễn Hữu Cầu.

C. Nguyễn Dương Hưng.                       

D. Lê Duy Mật.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Lời giải chi tiết:

Cuộc khởi nghĩa xuất phát từ Hải Phòng, di chuyển lên Kinh Bắc, uy hiếp Thăng Long, rồi xuống Sơn Nam, vào Thanh Hoá, Nghệ An là khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu.

Chọn: B

Câu 5

Người đứng đầu cuộc khởi nghĩa nổ ra ở vùng Sơn Nam, sau chuyển dần lên Tây Bắc, có công bảo vệ vùng biên giới và giúp dân ổn định cuộc sống là

A. Hoàng Công Chất. 

B. Nguyễn Hữu Cầu.

C. Phan Bá Vành. 

D. Lê Duy Mật.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Lời giải chi tiết:

Người đứng đầu cuộc khởi nghĩa nổ ra ở vùng Sơn Nam, sau chuyển dần lên Tây Bắc, có công bảo vệ vùng biên giới và giúp dân ổn định cuộc sống là Hoàng Công Chất.

Chọn: A

Câu 6

Các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài giữa thế kỉ XVIII có ý nghĩa lịch sử to lớn là

A. xoá bỏ quyền hành của họ Trịnh ở Đàng Ngoài.

B. làm cho chính quyền họ Trịnh đã suy yếu càng suy yếu hơn, khiến nó nhanh chóng sụp đổ trước sự tấn công của phong trào nông dân Tây Sơn sau này.

C. làm sụp đổ chính quyền phong kiến vua Lê, chúa Trịnh.

D. làm suy yếu chính quyền họ Trịnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các chúa Nguyễn trong công cuộc thống nhất đất nước.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Lời giải chi tiết:

Các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài giữa thế kỉ XVIII có ý nghĩa lịch sử to lớn là làm cho chính quyền họ Trịnh đã suy yếu càng suy yếu hơn, khiến nó nhanh chóng sụp đổ trước sự tấn công của phong trào nông dân Tây Sơn sau này.

Chọn: B

Loigiaihay.com

  • Bài 2 trang 84 SBT sử 7

    Giải bài tập 2 trang 84 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày diễn biến chính và kết quả hai cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu và Hoàng Công Chất

  • Bài 3 trang 85 SBT sử 7

    Giải bài tập 3 trang 85 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền số thứ tự vào trong lược đồ sau để xác định địa bàn diễn ra

  • Bài 4 trang 85 SBT sử 7

    Giải bài tập 4 trang 85 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu nhận xét chung vể các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close