Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 36 SBT sử 7

  Giải bài tập 1 trang 36 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu những thành tựu lớn về văn hóa Trung Quốc thời phong kiến

 • pic

  Bài 2 trang 36 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 36 sách bài tập Lịch sử 7. Điểm khác giữa vương triều: Gúp-ta, Hồi giáo Đê-li và Ấn Độ Mô-gôn

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 36 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 36 sách bài tập Lịch sử 7. Việc chủ động "tấn công trước để tự vệ" của nhà Lý có ý nghĩa

Gửi bài Gửi bài