Bài 3 trang 36 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 36 sách bài tập Lịch sử 7. Việc chủ động "tấn công trước để tự vệ" của nhà Lý có ý nghĩa

Quảng cáo

Đề bài

Việc chủ động "tấn công trước để tự vệ" của nhà Lý có ý nghĩa như thế nào ? Nêu ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ và mục 3. Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến sông Như Nguyệt

Lời giải chi tiết

- Ý nghĩa của việc chủ động “tấn công trước để tự vệ” của nhà Lý:

+ Mục tiêu tấn công của ta chỉ là các căn cứ quân sự, kho lương thảo – là những nơi quân Tống chuẩn bị cho cuộc tiến công xâm lược nước ta. Nên cuộc tiến công của ta mặc dù sang đất Tống nhưng là chính đáng. Trên đường tiến công quân ta treo bảng nói rõ mục đích của mình, khi thực hiện xong mục đích, ta chủ động rút khỏi đất Tống.

+ "Tiến công trước để tự vệ” là một chủ trương độc đáo, sang tạo. Tiến công để tự vệ chứ không phải để xâm lược. Thắng lợi này là đòn phủ đầu, làm cho quân Tống hoang mang, bị động.

- Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống của nhà Lý:

+ Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã củng cố chính quyền phong kiến vững mạnh, tạo điều kiện cho đất nước phát triển về mọi mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…Lòng tin của nhân dân đối với triều đình được nâng cao.

+ Thắng lợi của các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa đã chứng tỏ lòng yêu nước của nhân dân ta, tô thắm thêm truyền thống yêu nước, bất khuất, kiên trung của dân tộc.

+ Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.

Loigiaihay.com

  • Bài 2 trang 36 SBT sử 7

    Giải bài tập 2 trang 36 sách bài tập Lịch sử 7. Điểm khác giữa vương triều: Gúp-ta, Hồi giáo Đê-li và Ấn Độ Mô-gôn

  • Bài 1 trang 36 SBT sử 7

    Giải bài tập 1 trang 36 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu những thành tựu lớn về văn hóa Trung Quốc thời phong kiến

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close