Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 103 SBT sử 7

  Giải bài tập 1 trang 103 sách bài tập Lịch sử 7. Bảng so sánh sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây

 • pic

  Bài 2 trang 103 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 103 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy ghép tên một số nhân vật lịch sử cho phù hợp với cuộc kháng chiến

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 104 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 104 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung các sự kiện trong bảng

 • pic

  Bài 4 trang 105 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 105 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội nước ta thời phong kiến

Gửi bài Gửi bài