Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 9 SBT sử 7

  Giải bài tập 1 trang 9 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 10 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 10 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 10 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 10 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy hoàn thiện các sơ đồ sau

 • pic

  Bài 4 trang 11 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 11 sách bài tập Lịch sử 7. Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hoá Phục hưng là gì?

Gửi bài Gửi bài