Bài 3 trang 10 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 10 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy hoàn thiện các sơ đồ sau

Quảng cáo

Đề bài

Hãy hoàn thiện các sơ đồ sau:

1.

2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Phong trào Văn hóa Phục hưng (thế kỉ XIV-XVII) và mục 2. Phong trào cải cách tôn giáo

Lời giải chi tiết

1.

2.

Loigiaihay.com

  • Bài 4 trang 11 SBT sử 7

    Giải bài tập 4 trang 11 sách bài tập Lịch sử 7. Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hoá Phục hưng là gì?

  • Bài 2 trang 10 SBT sử 7

    Giải bài tập 2 trang 10 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

  • Bài 1 trang 9 SBT sử 7

    Giải bài tập 1 trang 9 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
close