Quảng cáo
 • Bài 1 trang 92 SBT sử 7

  Giải bài tập 1 trang 92 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ. Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ có điểm gì khác so với thời Trần?

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 92 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 92 sách bài tập Lịch sử 7. Đánh giá công lao của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 92 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 92 sách bài tập Lịch sử 7. Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phong trào khởi nghĩa nông dân thế kỉ XVI là gì?

  Xem lời giải