Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 92 SBT sử 7

  Giải bài tập 1 trang 92 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ. Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ có điểm gì khác so với thời Trần?

 • pic

  Bài 2 trang 92 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 92 sách bài tập Lịch sử 7. Đánh giá công lao của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 92 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 92 sách bài tập Lịch sử 7. Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phong trào khởi nghĩa nông dân thế kỉ XVI là gì?

Gửi bài Gửi bài