Bài 1 trang 36 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 36 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu những thành tựu lớn về văn hóa Trung Quốc thời phong kiến

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những thành tựu lớn về văn hóa Trung Quốc thời phong kiến.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 6. Văn hóa, khoa học-kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến

Lời giải chi tiết

Những thành tựu lớn về văn hóa Trung Quốc thời phong kiến:

Dưới thời phong kiến, Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực

- Tư tưởng: Nho giáo trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến

- Văn học: thời Đường xuất hiện nhiều nhà thơ nổi tiếng như Lý Bạch, Đỗ Phủ.... Đến thời Minh – Thanh, xuất hiện những bộ tiểu thuyết có giá trị: Tam quốc diễn nghĩa, Tây du kí,... 

- Sử học: có các bộ Sử kí ( của Tư Mã Thiên), Hán thư, Đường thư, Minh sử...

- Nghệ thuật (hội họa, kiến trúc, điêu khắc): với nhiều công trình độc đáo như Cố cung, những bức tượng Phật sinh động...

- Khoa học – kĩ thuật: với những phát minh quan trọng như giấy viết, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng...

Loigiaihay.com

  • Bài 2 trang 36 SBT sử 7

    Giải bài tập 2 trang 36 sách bài tập Lịch sử 7. Điểm khác giữa vương triều: Gúp-ta, Hồi giáo Đê-li và Ấn Độ Mô-gôn

  • Bài 3 trang 36 SBT sử 7

    Giải bài tập 3 trang 36 sách bài tập Lịch sử 7. Việc chủ động "tấn công trước để tự vệ" của nhà Lý có ý nghĩa

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close