Bài 2 trang 106 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 106 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày đường lối ngoại giao của vua Quang Trung.

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày đường lối ngoại giao của vua Quang Trung. Ý nghĩa của những việc làm đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Chính sách quốc phòng, ngoại giao của Quang Trung

Lời giải chi tiết

* Đường lối ngoại giao của vua Quang Trung:

- Đối với nhà Thanh: Mềm dẻo nhưng cương quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.

- Đối với Lê Duy Chỉ ở phía Bắc, Nguyễn Ánh ở phía Nam: kiên quyết tiến quân, tiêu diệt hoàn toàn.

* Ý nghĩa:

- Tránh tình trạng nội chiến, chia cắt đất nước.

- Bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ, độc lập dân tộc, tạo hòa hiếu láng giềng với nhà Thanh.

Loigiaihay.com

  • Bài 3 trang 106 SBT sử 7

    Giải bài tập 3 trang 106 sách bài tập Lịch sử 7. Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp ở thời Nguyễn?

  • Bài 1 trang 106 SBT sử 7

    Giải bài tập 1 trang 106 sách bài tập Lịch sử 7. Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close