Bài 4 trang 62 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 62 sách bài tập Lịch sử 7. Điền tên địa phương có các cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Minh

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền vào bảng dưới đây địa phương có các cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Minh của nhân dân ta và quý tộc nhà Trần.

Tên cuộc khởi nghĩa

Địa phương có cuộc khởi nghĩa

Khởi nghĩa Phạm Ngọc

 

Khởi nghĩa Lê Ngã

 

Khởi nghĩa Phạm Chấn

 

Khởi nghĩa Phạm Tất Đại

 

Khởi nghĩa Trần Nguyên Thôi

 

Khởi nghĩa Trần Nguyên Khang

 

Khởi nghĩa Trần Ngỗi

 

Khởi nghĩa Trần Quý Khoáng

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại 3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần

Lời giải chi tiết

Tên cuộc khởi nghĩa

Địa phương có cuộc khởi nghĩa

Khởi nghĩa Phạm Ngọc

Hải Phòng

Khởi nghĩa Lê Ngã

Quảng Ninh

Khởi nghĩa Phạm Chấn

Đông Triều 

Khởi nghĩa Phạm Tất Đại

Bắc Giang

Khởi nghĩa Trần Nguyên Thôi

Phú Thọ 

Khởi nghĩa Trần Nguyên Khang

Thái Nguyên 

Khởi nghĩa Trần Ngỗi

Bô Cô (Nam Định) 

Khởi nghĩa Trần Quý Khoáng

Thanh Hóa, Hóa Châu 

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 62 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 62 sách bài tập Lịch sử 7. Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh do nhà Hồ lãnh đạo

 • Bài 6 trang 62 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 62 sách bài tập Lịch sử 7. Nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta

 • Bài 7 trang 63 SBT sử 7

  Giải bài tập 7 trang 63 sách bài tập Lịch sử 7. Diễn biến phong trào khởi nghĩa chông quân Minh quý tộc nhà Trần

 • Bài 8 trang 63 SBT sử 7

  Giải bài tập 8 trang 63 sách bài tập Lịch sử 7. Nhận xét về phong trào khởi nghĩa chống quân Minh của nhân dân ta

 • Bài 3 trang 61 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 61 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối các ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close