Bài 5 trang 62 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 62 sách bài tập Lịch sử 7. Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh do nhà Hồ lãnh đạo

Quảng cáo

Đề bài

Hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh do nhà Hồ lãnh đạo.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh do nhà Hồ lãnh đạo:

- Tháng 11 - 1406, quân Minh tiến vào biên giới nước ta. Quân Minh lần lượt đánh bại nhà Hồ ở một số địa điểm thuộc Lạng Sơn.

- Hồ Quý Ly phải lui về đóng ở bờ nam sông Nhị, lấy thành Đa Bang làm trung tâm phòng ngự.

- Ngày 22-1-1407, sau ki đánh bại quân nhà Hồ ở Đa Bang, quân Minh đánh chiếm Đông Đô (Thăng Long).

- Quân nhà Hồ phải lui về cố thủ ở thành Tây Đô (Thanh Hóa). Tháng 4 - 1407, quân Minh tấn công vào Tây Đô, Hồ Quý Ly chạy vào Hà Tĩnh và bị bắt vào cuối tháng 6 - 1407.

Loigiaihay.com

 • Bài 6 trang 62 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 62 sách bài tập Lịch sử 7. Nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta

 • Bài 7 trang 63 SBT sử 7

  Giải bài tập 7 trang 63 sách bài tập Lịch sử 7. Diễn biến phong trào khởi nghĩa chông quân Minh quý tộc nhà Trần

 • Bài 8 trang 63 SBT sử 7

  Giải bài tập 8 trang 63 sách bài tập Lịch sử 7. Nhận xét về phong trào khởi nghĩa chống quân Minh của nhân dân ta

 • Bài 4 trang 62 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 62 sách bài tập Lịch sử 7. Điền tên địa phương có các cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Minh

 • Bài 3 trang 61 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 61 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối các ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close