Giải bài 2 trang 57 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 2 trang 57 vbt Địa lí 6, Quan sát hình 40, 41 hãy ghi tiếp vào chỗ chấm (…) trong những câu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 40, 41 hãy ghi tiếp vào chỗ chấm (…) trong những câu sau:

a) Độ cao của đỉnh A1 là: …………….. m

    Độ cao của đỉnh A2 là: ………………m

b) Chênh lệch độ cao giữa hai đường đồng mức là: ……………..m

c) Con đường xe lửa từ B1 đến B3 dài: ………………………….km

    Độ cao tại điểm B2 khoảng …………….m

d) Đỉnh núi A1 cách đỉnh núi A2 là ……………….m, về phía …...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác hình ảnh/lắt cắt địa hình.

Lời giải chi tiết

a) Độ cao của đỉnh A1 là: 1070m.

    Độ cao của đỉnh A2 là: 1350m.

b) Chênh lệch độ cao giữa hai đường đồng mức là: 280m.

c) Con đường xe lửa từ B1 đến B3 dài: 30km.

    Độ cao tại điểm B2 khoảng 500m.

d) Đỉnh núi A1 cách đỉnh núi A2 là 1400m, về phía Tây.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài