Bài 2 trang 5 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập toán 7 tập 1. Biểu diễn các số hữu tỉ 3/-4, 5/3 trên trục số.

Quảng cáo

Đề bài

Biểu diễn các số hữu tỉ \(\displaystyle{3 \over { - 4}};\displaystyle{5 \over 3}\) trên trục số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Để biểu diễn số hữu tỉ \(\displaystyle{3 \over { - 4}}\) trên trục số ta làm như sau:

+) Chia đoạn thẳng đơn vị (chẳng hạn đoạn từ \(0\) đến điểm \(-1\)) thành bốn phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới thì đơn vị mới bằng \(\dfrac{1}{4}\) đơn vị cũ.

+) Số hữu tỉ \(\dfrac{3}{{ - 4}}\) được biểu diễn bởi điểm nằm bên trái số \(0\) và cách điểm \(0\) một đoạn bằng \(3\) đơn vị mới.

- Để biểu diễn số hữu tỉ \(\displaystyle{5 \over 3}\) trên trục số ta làm như sau:

+) Chia đoạn thẳng đơn vị (chẳng hạn đoạn từ \(0\) đến điểm \(1\)) thành ba phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới thì đơn vị mới bằng \(\dfrac{1}{3}\) đơn vị cũ.

+) Số hữu tỉ \(\dfrac{5}{{ 3}}\) được biểu diễn bởi điểm nằm bên phải số \(0\) và cách điểm \(0\) một đoạn bằng \(5\) đơn vị mới.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\displaystyle{3 \over { - 4}} = \displaystyle{{ - 3} \over 4}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close