Bài 2 trang 36 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 36 sách bài tập toán 7. So sánh các cạnh của tam giác ABC biết rằng: góc A=80 độ, góc C bằng 40 độ.

Quảng cáo

Đề bài

So sánh các cạnh của tam giác \(ABC \) biết rằng \(\widehat A = 80^\circ ,\widehat C = 40^\circ \) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

+) Tổng ba góc trong một tam giác bằng \(180^0\) 

+) Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

Lời giải chi tiết

Xét tam giác \(ABC\) có \(\widehat A + \widehat B + \widehat C = 180^\circ \) (tổng ba góc trong tam giác)

\(\eqalign{
& \Rightarrow \widehat B = 180^\circ - (\widehat A + \widehat C) \cr  
&=180^\circ - (80^\circ + 40^\circ ) = 60^\circ \cr} \)

Trong \(∆ABC\) ta có:

\(\widehat A > \widehat B > \widehat C\) \((80^0>60^0>40^0)\)

Suy ra: \(BC  > AC > AB\) (cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn).

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 36 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 3 trang 36 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC có góc B > 90 độ, điểm D nằm giữa B và C. Chứng minh rằng AB < AD < AC.

 • Bài 4 trang 36 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 4 trang 36 sách bài tập toán 7. Điền dấu (x) vào chỗ trống thích hợp.Điền dấu (x) vào chỗ trống thích hợp:...

 • Bài 5 trang 36 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 5 trang 36 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm K nằm giữa A và C. So sánh các độ dài BK, BC.

 • Bài 6 trang 37 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 6 trang 37 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác của góc B cắt AC ở D. So sánh các độ dài AD, DC.

 • Bài 7* trang 37 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 7* trang 37 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC. So sánh góc BAM và CAM.

Quảng cáo
close