Giải bài 2 trang 25 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 2 trang 25 vbt Địa lí 6, Cho sơ đồ một lớp học như hình 23

Quảng cáo

Đề bài

Cho sơ đồ một lớp học như hình 23

a) Em hãy đo trên sơ đồ và tính kích thước thực tế của chiều dài, chiều rộng lớp học rồi ghi vào bảng:b) Kết hợp quan sát hình 24, hãy mô tả lớp học trên theo gợi ý cụ thể sau:

- Lớp học này có hướng: .............................................................................

- Số lượng cửa sổ ............................................................................. cái

- Số lượng cửa ra vào ............................................................................. cái

- Trong lớp kê ................... bộ bàn ghế. Chia làm .............. dãy. Mỗi dãy có .............. bộ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng đo vẽ và tính toán.

Lời giải chi tiết

a) Đo trên sơ đồ và tính kích thước thực tế của chiều dài, chiều rộng lớp học rồi ghi vào bảng:b) Mô tả lớp học trên

- Lớp học này có hướng: Nam.

- Số lượng cửa sổ 3 cái

- Số lượng cửa ra vào 2 cái

- Trong lớp kê 12 bộ bàn ghế. Chia làm 2 dãy. Mỗi dãy có 6 bộ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải