Bài 19 trang 139 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 19 trang 139 sách bài tập toán 7 tập 1. Hai tam giác trong hình 50 có bằng nhau hay không? Nếu có, hãy viết kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác đó.

Quảng cáo

Đề bài

Hai tam giác trong hình 50 có bằng nhau hay không? Nếu có, hãy viết kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Áp dụng định lí tổng các góc của một tam giác vào tam giác \(ABC\) và \(DEH\) ta có:

\(\begin{array}{l}
\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^o}\\
\Rightarrow \widehat C = {180^o} - \left( {\widehat A + \widehat B} \right)\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\; = {180^o} - \left( {{{70}^o} + {{60}^o}} \right) = {50^o}\\
\widehat D + \widehat E + \widehat H = {180^o}\\
\Rightarrow \widehat H = {180^o} - \left( {\widehat D + \widehat E} \right)\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\; = {180^o} - \left( {{{50}^o} + {{70}^o}} \right) = {60^o}
\end{array}\)

Xét \(∆ABC \) và \( ∆ EHD\) có:

\(\begin{array}{l}
AB = EH;AC = ED;BC = HD\\
\widehat A = \widehat E;\widehat B = \widehat H;\widehat C = \widehat D
\end{array}\)

\( \Rightarrow ∆ABC = ∆ EHD\) (theo định nghĩa).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close