Bài 20 trang 139 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 20 trang 139 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC = tam giác DEF. Viết các cặp cạnh bằng nhau, các cặp góc bằng nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(∆ABC = ∆DEF.\) Viết các cặp cạnh bằng nhau, các cặp góc bằng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(∆ABC = ∆DEF\)

Suy ra: \(AB = DE; AC = DF; BC = EF\)

\(\widehat A = \widehat D;\widehat B = \widehat E;\widehat C = \widehat F\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close