Bài 22 trang 140 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 22 trang 140 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Viết đẳng thức trên dưới một vài dạng khác...

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(∆ABC = ∆DMN\)

a) Viết đẳng thức trên dưới một vài dạng khác.

b) Cho \(AB = 3cm,\, AC = 4cm, \,MN = 6cm.\) Tính chu vi của mỗi tam giác nói trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.

- Chu vi tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó.

Lời giải chi tiết

a) \(∆BCA  = ∆ MND;\; \)

    \(∆ ACB = ∆DNM;\)

    \(∆ BAC = ∆ MDN\).

b) Vì \(∆ABC = ∆ DMN\) nên \(AB = DM; AC = DN; BC = MN\)

Mà \(AB = 3cm, \,AC = 4cm,\, MN = 6cm\)

Suy ra: \(DM = 3cm,\, DN = 4cm,\, BC = 6cm\)

Chu vi \(∆ABC\) là: \(AB + AC + BC = 3 + 4 + 6 \)\(\,= 13\, (cm)\)

Chu vi \(∆DMN\) là: \(DM + DN + MN = 3 + 4 + 6 \)\(\,= 13 \,(cm)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close