Bài 24 trang 140 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 140 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hai tam giác bằng nhau: tam giác ABC và một tam giác có ba đỉnh là D, E, F...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai tam giác bằng nhau: tam giác \(ABC\) và một tam giác có ba đỉnh là \(D, E, F\). Hãy viết kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác đó, biết rằng:

a) \(\widehat A = \widehat F,\widehat B = \widehat E\)

b) \(AB = E{\rm{D}},AC = F{\rm{D}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a) Vì \(\widehat A = \widehat F\) nên đỉnh \(A\) tương ứng với đỉnh \(F\).

Vì \(\widehat B = \widehat E\) nên đỉnh \(B\) tương ứng với đỉnh \(E\).

Suy ra đỉnh \(C\) tương ứng với đỉnh \(D.\)

Vậy \(∆ABC = ∆ FED\).

b) Ta có \(AB = ED\) và \(AC = FD\) nên đỉnh \(A\) tương ứng với đỉnh \(D\), đỉnh \(B\) tương ứng đỉnh \(E\), đỉnh \(C\) tương ứng đỉnh \(F.\)

Vậy \(∆ABC = ∆DEF.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close