Bài 26 trang 140 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 26 trang 140 sách bài tập toán 7 tập 1. Cắt tam giác ABC bằng giấy có AB = AC và gấp hình theo tia phân giác của góc A...

Quảng cáo

Đề bài

Cắt tam giác \(ABC\) bằng giấy có \(AB = AC\) và gấp hình theo tia phân giác của góc \(A.\) Nếp gấp chia tam giác \(ABC\) thành hai tam giác. Hãy đo để kiểm tra xem hai tam giác đó có bằng nhau hay không.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hành cắt giấy và kẻ đường phân giác \(AM\) của góc \(A\), gấp giấy theo đường phân giác và kiểm tra xem các cạnh của hai tam giác tạo thành có trùng với nhau không. Nếu trùng thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Gọi giao điểm của tia phân giác \(\widehat A\) với cạnh \(BC\) là \(M\).

Ta có: \(∆ABM  =  ∆ACM\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close