Bài 1.76 trang 46 SBT hình học 10

Giải bài 1.76 trang 46 sách bài tập hình học 10. Chọn khẳng định đúng trong các hệ thức sau:...

Quảng cáo

Đề bài

Chọn khẳng định đúng trong các hệ thức sau:

A. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {BC} \)

B. \(\overrightarrow {MP}  + \overrightarrow {NM}  = \overrightarrow {NP} \)

C. \(\overrightarrow {CA}  + \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {CB} \)

D. \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {BC} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy tắc ba điểm: \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AC} \) và \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {CB} \).

Lời giải chi tiết

Đáp án A sai.

Đáp án B: \(\overrightarrow {MP}  + \overrightarrow {NM}  = \overrightarrow {NM}  + \overrightarrow {MP}  = \overrightarrow {NP} \) nên B đúng.

Đáp án C, D sai.

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài