Bài 1.75 trang 46 SBT hình học 10

Giải bài 1.75 trang 46 sách bài tập hình học 10. Số các véc tơ có điểm đầu là một trong ...

Quảng cáo

Đề bài

Số các véc tơ có điểm đầu là một trong \(5\) điểm phân biệt cho trước cho trước và có điểm cuối là một trong \(4\) điểm phân biệt cho trước là:

A. \(20\)                  B. \(10\)

C. \(9\)                    D. \(14\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số véc tơ bằng cách chọn một điểm đầu và một điểm cuối trong số các điểm đã cho.

Lời giải chi tiết

Mỗi điểm đầu trong \(5\) điểm kết hợp với \(4\) điểm sau thì được \(4\) véc tơ.

Vậy số véc tơ tạo thành là \(5.4 = 20\).

Chọn A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài