Bài 1.74 trang 46 SBT hình học 10

Giải bài 1.74 trang 46 sách bài tập hình học 10. Số các véc tơ có điểm đầu và điểm cuối là ...

Quảng cáo

Đề bài

Số các véc tơ có điểm đầu và điểm cuối là \(2\) trong \(6\) điểm phân biệt cho trước là:

A. \(12\)                 B. \(21\)

C. \(27\)                 D. \(30\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số véc tơ bằng cách chọn một điểm đầu và một điểm cuối trong số các điểm đã cho.

Lời giải chi tiết

Với mỗi điểm trong \(6\) điểm đã cho kết hợp với \(5\) điểm còn lại sẽ được \(5\) véc tơ.

Vậy \(6\) điểm sẽ có tất cả \(6.5 = 30\) véc tơ.

Chọn D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài