Bài 1.73 trang 46 SBT hình học 10

Giải bài 1.73 trang 46 sách bài tập hình học 10. Nếu hai véc tơ bằng nhau thì chúng...

Quảng cáo

Đề bài

Nếu hai véc tơ bằng nhau thì chúng

A. có độ dài bằng nhau

B. cùng phương

C. cùng điểm gốc

D. cùng hướng

Hãy tìm khẳng định sai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa véc tơ bằng nhau: Hai véc tơ bằng nhau nếu chúng có cùng hướng và cùng độ dài.

Lời giải chi tiết

Hai véc tơ bằng nhau thì chúng cùng hướng (do đó cùng phương) và cùng độ dài, chưa chắc trùng điểm gốc.

Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài