Bài 1.72 trang 46 SBT hình học 10

Giải bài 1.72 trang 46 sách bài tập hình học 10. Chọn khẳng định đúng:...

Quảng cáo

Đề bài

Chọn khẳng định đúng:

A. Hai véc tơ có giá vuông góc thì cùng phương.

B. Hai véc tơ cùng phương thì giá của chúng song song.

C. Hai véc tơ cùng phương thì cùng hướng.

D. Hai véc tơ cùng ngược hướng với véc tơ thứ ba thì cùng hướng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất của véc tơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng:

Hai véc tơ cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

Hai véc tơ cùng phương thì có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.

Lời giải chi tiết

Đáp án A: Sai vì “Hai véc tơ cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau”.

Đáp án B: Sai vì “Hai véc tơ cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau”.

C. Sai vì “Hai véc tơ cùng phương thì có thể cùng hướng hoặc ngược hướng”.

D. Đúng.

Chọn D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài