Giải bài 16 trang 60 SBT Sinh học 10

Giải bài 16 trang 60 SBT Sinh học 10: Hãy quan sát hình dưới đây và điền mã trả lời

Đề bài

Hãy quan sát hình dưới đây và điền mã trả lời

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu tạo tế bào nhân thực

Lời giải chi tiết

Cấu trúc

Mã trả lời

A. Là vị trí mà các tiểu đơn vị Ribôxôm được hình thành

2

B. Là vị trí mà tại đó xảy ra sự Glicôzin hóa (gắn thêm đường vào protein hay lipit) protein và lipit

1

C. Có thể hình thành nên protein không được mã hóa bằng ADN nhân

7

D. Là cấu trúc duy trì sự toàn vẹn cấu trúc của một sợi trục.

3

E. Là cấu trúc có nhiều nhất trong tế bào chất của tế bào tuyến tụy

4

F. Là cấu trúc có nhiều nhất trong tế bào cơ tham gia vào quá trình bay của côn trùng

5

G. Là vị trí tổng hợp Lipit

6

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 58
Gửi bài